Welke functies vervult het College? PDF Afdrukken E-mailadres

Wat is het College vandaag?

 

chambre

 

Jean Jacobs zelf wilde dat er een stichting in het leven zou worden geroepen om zijn kapitaal te beheren. Het Collegio dei Fiamminghi neemt dus de vorm aan van een Italiaans rechtspersoon met als kapitaal het patrimonium dat door de schenking van Jean Jacobs zelf is toegekomen aan het College. Natuurlijk werd dit kapitaal door de eeuwen heen beheerd en ettelijke keren opnieuw geïnvesteerd. Het nieuwe statuut (goedgekeurd bij presidentieel decreet op 7 augustus 1990) kwam er door toedoen van de vermaarde Giuseppe Caputo, de drijvende kracht achter de heropleving van de instelling nadat het College begin jaren '80 enkele moeilijkheden kende die met glans overwonnen werden.

 

Dit statuut zorgt voor een evenwichtige structuur, zowel in het nastreven van de doelstellingen van het College als in het bestuur ervan. Zoals reeds vanaf het begin het geval was, worden de bestuursleden benoemd door de institutionele organen van de Universiteit van Bologna: het College van Decanen en de Raad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Raad van Bestuur moet onder meer het college besturen en het patrimonium ervan beheren. Dit gebeurt onder leiding van een voorzitter die door de raad van bestuur zelf wordt verkozen: op dit moment wordt de functie waargenomen door prof. Andrea Zanotti, professor kerkelijk recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Alma Mater.


De taak van de instelling, zoals Jean Jacobs dat gewild heeft, is onderdak verlenen aan universiteitsstudenten of jonge onderzoekers. Vandaag de dag zijn die afkomstig uit België en uit de stad Utrecht. Het zijn er zes, om precies te zijn: twee beurzen zijn bestemd voor jonge Franstalige Belgen, twee voor jonge Vlamingen en twee voor jonge Nederlandse studenten van de Universiteit van Utrecht.

Laatst aangepast op donderdag 16 juni 2011 11:39